Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012


Μαθηματικά Δ΄ τάξης: Πώς κάνω κάθετη διαίρεση;

15/11/2012:

Θυμάμαι πώς κάνω τη διαίρεση κάθετα (Ευκλείδια διαίρεση) με υπόλοιπο 0:


Εργασίες για το σπίτι:

Εργασία 1η: Κάνε τις παρακάτω διαιρέσεις κάθετα και επαλήθευσε με πολλαπλασιασμό:

91 : 7                                    738 : 3                             9.680 : 4

Πρόβλημα ημέρας:

Στο πρόγραμμα των αθλητικών δραστηριοτήτων του Δήμου Αθηναίων συμμετέχουν 133 παιδιά από το σχολείο του Παναγιώτη. Χωρίστηκαν σε 7 ίσες ομάδες. Πόσα παιδιά έχει η κάθε ομάδα;
Σκέψη - Λύση - Επαλήθευση:




Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου